CONTACT

Liên hệ

CONTACT USCách liên hệ

TELEPHONELiên hệ bằng điện thoại

Ở trường chúng tôi, mọi liên hệ, mọi câu hỏi đều do người phụ trách có chuyên môn giáo viên tiếng Nhật trả lời. Do đó, nếu người phụ trách đang trong giờ giảng thì không trả lời được các bạn. Vì vậy nếu các bạn tới thăm trường thì xin hãy đặt hẹn trước.

tel 050-1584-8161
[ 受付時間 10:00 - 19:00 ]

MAIL FORMLiên hệ bằng mẫu liên hệ

  • ※Hãy nhập đúng địa chỉ email
  • ※Hãy chú ý rằng nhập chữ Katakana nhỏ là nguyên nhân làm chữ biến dạng
  • ※Chúng tôi đảm bảo bí mật đối với nội dung đã gửi
  • ※Nếu sau hơn 2 ngày mà bạn không nhận được liên lạc từ chúng tôi thì có thể là chúng tôi đã không nhận được email của bạn. Trong trường hợp đó phiền bạn vui lòng nhập lại mẫu liên hệ một lần nữa.

Điền mẫu liên hệ

Xác nhận nội dung đã nhập

Hoàn tất gửi đi

Hãy điền vào những hạng mục bắt buộc
và tiếp tục các trang tiếp theo

Các hạng mục bắt buộc nhập còn lại /

Họ tên Bắt buộc
Địa chỉ email Bắt buộc
Số điện thoại
Nội dung

Chính sách bảo mật

Học viện Nhật ngữ JSLN (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) triển khai việc bảo hộ thông tin cá nhân thông qua việc quy định phương châm bảo hộ thông tin cá nhân như sau, xây dựng cơ chế bảo hộ thông tin cá nhân, triệt để yêu cầu toàn thể nhân viên nhận thức về tầm quan trọng và thực hiện việc bảo hộ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi bố trí những biện pháp cần thiết như duy trì hệ thống bảo mật, bố trí cơ chế quản lý, triệt để đào tạo nhân viên, thực hiện biện pháp đối phó an toàn, quản lý nghiêm ngặt đối với thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của quý khách hàng được sử dụng để công ty chúng tôi liên hệ, hướng dẫn, giải đáp câu hỏi, gửi tài liệu, gửi email.

Nghiêm cấm công khai, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Công ty chúng tôi quản lý thích hợp đối với thông tin cá nhân nhận được từ quý khách hàng, trừ những trường hợp sau đây thì chúng tôi không công khai thông tin cá nhan cho bên thứ ba.

  • Trường hợp có đồng ý của quý khách hàng.
  • Trường hợp công ty chúng tôi công khai với bên ủy thác nghiệp vụ.
  • Trường hợp cần phải công khai theo quy định của pháp luật

Biện pháp đối phó với an toàn thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thực hiện biện pháp đối phó với tính bảo mật để đảm bảo sự an toàn và tính xác thực của thông tin cá nhân.

Đối chiếu với đương sự

Trường hợp quý khách hàng có yêu cầu đối chiếu, thay đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của chính khách hàng thì chúng tôi sẽ kiểm tra có đúng là đương sự hay không và giải quyết.

Nghiêm chỉnh chấp hành và kiểm tra lại pháp luật, quy định

Công ty chúng tôi cùng với việc tuân thủ pháp luật của Nhật Bản và cá quy định liên quan áp dúng đối với thông tin cá nhân nắm giữ, chúng tôi cũng nỗ lực kiểm tra lại việc áp dụng nội dung của chính sách này và cải thiện.

Liên hệ

Mọi liên hệ liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi xin liên hệ tới địa chỉ sau.

Học viện Nhật ngữ JSLN
450-0002
Aichi-ken, Nagoya-shi Nakamura-ku, Meieki 2-41-17, OA dai2 Building 7F
TEL: 050-1584-8161
Mail: jsln@jslnagoya.com

ページの先頭へ戻る