THANKS

Trang cảm ơn

THANK YOU!Cảm ơn bạn đã liên hệ

Cảm ơn bạn đã liên hệ

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi gửi email trả lời tự động nên bạn hãy kiểm tra.
Nếu quá 48 tiếng mà bạn vẫn không nhận được liên lạc từ chúng tôi thì có thể là email đã không được chuyển đi bình thường.
Phiền bạn gửi liên hện lại một lần nữa hoặc trực tiếp liên hệ theo địa chỉ liên hệ dưới đây.

TELEPHONELiên hệ bằng điện thoại

Ở trường chúng tôi, mọi liên hệ, mọi câu hỏi đều do người phụ trách có chuyên môn giáo viên tiếng Nhật trả lời. Do đó, nếu người phụ trách đang trong giờ giảng thì không trả lời được các bạn. Vì vậy nếu các bạn tới thăm trường thì xin hãy đặt hẹn trước.

tel 050-1584-8161
[ 受付時間 10:00 - 19:00 ]

Quay trở lại trang đầu tiên

ページの先頭へ戻る