แนะนำคอร์สการเรียนและค่าเรียน

COURSE

แนะนำคอร์สการเรียนและค่าเรียน

คลาสเรียนที่ออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของผู้เรียน

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN กำลังเปิดรับสมัคร Intensive คลาสแบบระยะสั้น, คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์, คลาสวันเสาร์, คลาสกลางคืน อีกทั้งยังมีคลาสตามที่มีการร้องขอในช่วงฤดูร้อน, คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ หรือจะเป็นคลาสตอนเย็น. ท่านสามารถปรับเวลาการเรียนได้ตามความต้องการ.
ที่โรงเรียนแห่งนี้รับสมัครเฉพาะท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วเท่านั้น. เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า, จึงสามารถเปิดคลาสเรียนที่มีคุณภาพในราคาถูกได้

คอร์สเรียนแบบคลาส Intensive แบบระยะสั้น

คอร์สเรียนแบบคลาส Intensive แบบระยะสั้น

คลาสเรียน Intensive คลาสแบบระยะสั้นคือคลาสที่เรียนในช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา. ท่านที่พึ่งมาญี่ปุ่น, มีความต้องพัฒนาภาษาในระยะเวลาอันสั้น, ท่านที่ต้องการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร แนะนำคลาสนี้

คอร์สที่เปิดรับสมัครและค่าเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน ความรู้ระดับเบื้องต้น 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥99,000 (ไม่รวมภาษี)
ความรู้ระดับปานกลาง 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥108,000 (ไม่รวมภาษี)

คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก ไม่สามารถไปกลับโรงเรียนทุกวันได้, ที่โรงเรียนมีคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แม้ว่าจะเรียนอย่างช้าๆ แต่ได้ความรู้อย่างดี. คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์ความรู้ระดับปานกลางและระดับสูง ท่านจะได้รับการพัฒนาแก้ไขให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างดีขึ้น และพื้นฐานสำหรับการทดสอบวัดระดับ JLPT

คอร์สที่เปิดรับสมัครและค่าเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน ความรู้ระดับเบื้องต้น 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥55,000 (ไม่รวมภาษี)
ความรู้ระดับปานกลาง 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥58,000 (ไม่รวมภาษี)

หลักสูตรวันเสาร์และหลักสูตรวันอาทิตย์

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN มีคลาสเรียนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์. ท่านที่ทำงานในวันธรรมดาซึ่งไม่มีเวลาที่จะไปกลับโรงเรียน, การไปห้องเรียนที่การสอนภาษาญี่ปุ่นของอาสาสมัครหรือการเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ดี, แต่หากท่านที่ไม่มีเวลา ท่านสามารถเข้าร่วมเรียนกับอาจารย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นได้. มาร่วมเรียนคลาสวันเสาร์อาทิตย์ด้วยกัน

คอร์สที่เปิดรับสมัครและค่าเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน ความรู้ระดับเบื้องต้น 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥36,000 (ไม่รวมภาษี)
ความรู้ระดับปานกลาง 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥40,000 (ไม่รวมภาษี)

คลาสเรียนเวลากลางคืน

คลาสเรียนใเวลากลางคืน

คลาสกลางคืนเรียนในวันธรรมดา 2 ครั้งต่อสัปดาห์. ท่านที่มีเวลาเรียนแค่ช่วงกลางคืนเท่านั้น, ท่านที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาที่สามารถไปกลับได้หลังเลิกงานที่ใกล้สถานีนาโกย่า, ท่านที่จะใช้เวลาช่วงปลายสัปดาห์กับครอบครัวหรือเพื่อน. ที่โรงเรียนแห่งนี้มีคลาสเรียนตอนกลางคืนในวันธรรมดา

คอร์สที่เปิดรับสมัครและค่าเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน ความรู้ระดับเบื้องต้น 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥55,000 (ไม่รวมภาษี)
ความรู้ระดับปานกลาง 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥58,000 (ไม่รวมภาษี)

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม

การเรียนส่วนตัวที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN นั้นต่อเนื่อง 95%! ท่านสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยการเลือกผู้สอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและเนื้อหาการสอนที่เหมาะกับเป้าหมายของนักเรียน. ท่านที่ต้องการเรียนตามความเร็วของตัวเอง, ท่านที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดระดับ JLPT, การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่มเหมาะสำหรับท่านที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นในฐานะพนักงานบริษัท

คอร์สที่เปิดรับสมัครและค่าเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน แบบส่วนตัว
12 ชั่วโมง ¥54,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3 เดือน
24 ชั่วโมง ¥102,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 6 เดือน
36 ชั่วโมง ¥144,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 9 เดือน
แบบกลุ่ม
(กรณีอาจารย์ 1 ท่านต่อนักเรียน 2 ท่าน)
12 ชั่วโมง ¥42,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3 เดือน
24 ชั่วโมง ¥79,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 6 เดือน
36 ชั่วโมง ¥108,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 9 เดือน
(กรณีอาจารย์ 1 ท่านต่อนักเรียน 3 ท่าน)
12 ชั่วโมง ¥39,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3 เดือน
24 ชั่วโมง ¥75,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 6 เดือน
36 ชั่วโมง ¥103,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 9 เดือน
(กรณีอาจารย์ 1 ท่านต่อนักเรียน 4 ท่าน)
12 ชั่วโมง ¥36,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3 เดือน
24 ชั่วโมง ¥72,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 6 เดือน
36 ชั่วโมง ¥100,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 9 เดือน

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

มีคลาสอื่นๆอีกมากมาย

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN นอกจากคลาสเรียนที่เปิดเรียนในวันธรรมดาตลอดทั้งปี, คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน, ท่านที่ไปกลับโรงเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย, ท่านที่มีความจำเป็นในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน การทำธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย. ท่านจะเจอคลาสตามความต้องการและเวลาที่คุณสามารถเรียนได้

คอร์สที่เปิดรับสมัครและค่าเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน ขึ้นอยู่กับคลาสเรียน กรุณาสอบถาม

ACCESS

ที่อยู่
450-0002
Aichi-ken, Nagoya-shi
Nakamura-ku, Meieki 2-41-17,
OA dai2 Building 7F
ชั่วโมงในการเรียน
เวลารับคำปรึกษา 10.00 - 19.00
(คลาสเรียนสุดท้ายของวันธรรมดาเรียนถึงเวลา 21.00, วันหยุด 18.00)
※National Holidays (วันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์(วันหยุดสิ้นปี, โกลเด้นวีค, วันหยุดหน้าร้อน กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง))
วิธีการเดินทางมาโรงเรียน
เดินจากสถานีนาโกย่า 5 นาที

CONTACT สอบถามข้อมูล

ที่โรงเรียนนี้มีอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการให้คำปรึกษา, ตอบปัญหาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านนี้อยู่ในระหว่างการสอน ไม่สามารถมาให้คำปรึกษาได้. กรุณาจองเวลาล่วงหน้า

โปรดทราบ
พวกเรามีเป้าหมายสำหรับท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วเท่านั้น. ทางโรงเรียนจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการขอหรือต่ออายุวีซ่า

ページの先頭へ戻る