หลักสูตรภาคฤดูร้อน|โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN ใกล้สถานีนาโกย่า

OTHER

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

ลักษณะการเรียนของคลาสเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน และคลาสอื่นๆ

คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน

FEATURE.01คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN, มีคลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อนสำหรับท่านที่ต้องการเรียน. สำหรับวีซ่าระยะสั้นก็สามารถเรียนได้ ที่โรงเรียนของเรามีนักเรียนต่างชาติที่ใช้เวลาช่วงหยุดยาวมาเรียนภาษาในทุกๆปี , ไม่ใช่เฉพาะท่านที่อาศัยในญี่ปุ่นเท่านั้น, ขอแนะนำคลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน สำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเตรียมไว้ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคการเรียนในเดือน 9

โรงเรียนมัธยมกลาง-ปลาย ก็สามารถไปกลับในคลาสตอนเย็นได้

FEATURE.02โรงเรียนมัธยมกลาง-ปลาย ก็สามารถไปกลับในคลาสตอนเย็นได้

หากท่านเข้าเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่นและสามารถเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นได้ ท่านจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กับเพื่อนได้อย่างเป็นธรรมชาติ. แต่หากท่านเข้าสู่สังคมการทำงาน ท่านต้องเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคู่สนทนา. หากท่านเริ่มเรียนตอนที่เป็นวัยรุ่นท่านจะสามารถจดจำได้เร็ว, และยังมีความจำที่ดี. ระหว่างที่ท่านกำลังเรียนในโรงเรียนมัธยมมาเริ่มซึมซับภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติกัน

FEATURE.03ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ

มีหลายท่านที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการสื่อสารในชีวิตประจำวันระหว่างท่านกับครอบครัวหรือเพื่อน, แต่หากเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในเรื่องงานไม่เข้าใจเลย. ภาษาที่ใช้ในการทำงาน ไม่ใช่เพียงแค่ไม่เก่งในเรื่องของภาษาสุภาพ, ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือสำนวนก็ไม่คุ้นเคยอีกจำนวนมาก. ท่านที่กำลังคิดว่าทำอย่างไรดี, ไม่มาร่วมเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่คิดแบบแบบเดียวกัน

PHOTOSบรรยากาศในการเรียน

บรรยากาศในการเรียน
บรรยากาศในการเรียน
บรรยากาศในการเรียน
บรรยากาศในการเรียน
บรรยากาศในการเรียน

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN, เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับท่านที่มาญี่ปุ่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ และต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นั้น. สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น ไม่ได้มาญี่ปุ่นเพื่อต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น, มีอยู่หลายท่านที่มีความสนใจอยากเรียน แต่ก็ไม่สามารถเรียนได้เนื่องด้วย งาน, ครอบครัว, การเลี้ยงดูเด็ก จึงทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียน. ในทางกลับกันก็มีท่านที่เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง แล้วตั้งใจที่จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นแบบจริงจังในช่วงระยะเวลาสั้น. ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN, มีหลากหลายคลาสเรียนที่เตรียมไว้เพื่อตอบรับกับความต้องการในหลากหลายรูปแบบ

ท่านที่อยากเรียนแบบจริงจังในช่วงหยุดฤดูร้อน

แนะนำ1ท่านที่อยากเรียนแบบจริงจังในช่วงหยุดฤดูร้อน

ท่านที่อยากเรียนต่างประเทศระยะสั้นในช่วงวันหยุดฤดูร้อน, ท่านที่มาญี่ปุ่นทุกๆปี เพื่อมาหาครอบที่ญี่ปุ่น, อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น, มาใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูร้อนให้มีความหมายที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN

นักเรียนมัธยมกลาง-ปลาย

แนะนำ2นักเรียนมัธยมกลาง-ปลาย

หลังจากที่เข้าสังคม จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ภาษาที่เหมาะกับสถานการณ์และคู่สนทนา ไม่อย่างงั้นจะไม่ได้รับการประเมินว่า (สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้). นอกจากนี้หากสามารถสื่อสารได้แล้ว โอกาสที่จะมองเห็นจุดผิดพลาดในการใช้ภาษาก็ยิ่งน้อยลง. เพราะฉะนั้นมาเริ่มซึมซับการใช้อย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวกัน

แนะนำ3ท่านที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน

การใช้ภาษาญี่ปุ่นนธุรกิจกับในชีวิตประจำวันนั้นมีความแตกต่างกัน, การใช้ภายในบริษัท การคุยกับลูกค้าเป็นต้น. นอกจากนี้ ตอนเขียนตอนสื่อสารต้องแยกการใช้ให้ถูกต้อง, มาร่วมกันสร้างความประทับใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น, มาร่วมกันสร้างความแตกต่างในธุรกิจของท่านกัน

คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน คลาสเรียนตอนเย็น ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN มีคลาสเรียนที่เปิดตลอดทั้งปี และคลาสอื่นๆอีกมากมาย

SUMMERคลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน

คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน จำนวนชั่วโมง, ค่าเรียนมีความแตกต่างในแต่ละปี. กรุณาสอบถาม

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงหยุดฤดูร้อน

ระดับเบื้องต้นสร้างความคุ้นเคยกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น, การออกเสียง และความเริ่มในการสื่อสารจริง
หลังจากนั้นเพื่อที่จะสามารถแนะนำตัว, บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน. เพื่อที่จะสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวหรืออารมณ์ด้วยคำพูดของตนเอง หากเรียนจบความรู้เบื้องต้นแล้วจะสามารถบอกถึงสิ่งที่ท่านต้องการต้องการจะสื่อสารได้

ความรู้ระดับปานกลาง,จะเป็นการใช้ความรู้ที่ได้เรียนในระดับความรู้เบื้องต้น นอกจากนี้สามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น,
การใช้ภาษากับคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ, สามารถสื่อสารความรู้สึกออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  • ทักษะจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดฤดูร้อน
  • เตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นภาคการเรียนใหม่
  • การเรียนต่างประเภทแบบระยะสั้น, การพักแบบระยะสั้น

EVENINGคลาสเรียนตอนเย็น

คลาสเรียนตอนเย็น
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน ความรู้ระดับเบื้องต้น 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥55,000 (ไม่รวมภาษี)
ความรู้ระดับปานกลาง 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥58,000 (ไม่รวมภาษี)

สามารถเรียนได้ในตอนเย็น

ระดับเบื้องต้นสร้างความคุ้นเคยกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น, การออกเสียง และความเริ่มในการสื่อสารจริง
หลังจากนั้นเพื่อที่จะสามารถแนะนำตัว, บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน. เพื่อที่จะสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวหรืออารมณ์ด้วยคำพูดของตนเอง หากเรียนจบความรู้เบื้องต้นแล้วจะสามารถบอกถึงสิ่งที่ท่านต้องการต้องการจะสื่อสารได้

ความรู้ระดับปานกลาง,จะเป็นการใช้ความรู้ที่ได้เรียนในระดับความรู้เบื้องต้น นอกจากนี้สามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น,
การใช้ภาษากับคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ, สามารถสื่อสารความรู้สึกออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  • ช่วงเวลาที่นักเรียนมัธยมกลาง-ปลาย สามารถไปกลับได้
  • สามารถเรียนได้ในตอนเย็น
  • เรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงหนุ่มสาว

BUSINESSภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน จำนวนชั่วโมง, ค่าเรียนมีความแตกต่างในแต่ละปี. กรุณาสอบถาม

ภาษาญี่ปุ่นมีการแบ่งแยกการใช้ภาษาตามสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนา. ที่คลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจเริ่มจากการฝึกการใช้ภาษาสุภาพ, เรียนการใช้ภาษาญี่ปุ่นจากสถานการณ์จริง เช่น การรับโทรศัพท์, การเขียนรายงานเป็นต้น

  • ท่านที่ไม่ถนัดภาษาสุภาพ
  • สร้างความแตกต่างก่อนเข้าทำงาน
  • สามารถเขียนรายงาน เมลล์

หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
คลาสเรียนที่เปิดรับ คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน, คลาสตอนเย็น, คลาสภาษาสำหรับธุรกิจ
ระยะเวลาที่เปิดรับ รอบเดือนที่ 1 (1-3 เดือน), รอบเดือนที่ 4 (4-6 เดือน), รอบเดือนที่ 7 (7-9 เดือน), รอบเดือนที่ 10 (10-12 เดือน)
ท่านที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ถ้ามีคลาสที่เหมาะกับระดับภาษาของท่านสามารถเข้าร่วมได้ทันที
สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลย, ท่านที่ไม่เคยประสบการณ์ มีคอร์สแบบไม่กำหนดระยะเวลาเรียนเปิดสอน
ระยะเวลาที่เรียน เปลี่ยนไปตามคลาสเรียน
ชั่วโมงในการเรียน เปลี่ยนไปตามคลาสเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน
จำนวนชั่วโมง, ค่าเรียนมีความแตกต่างในแต่ละปี. กรุณาสอบถาม
คลาสเรียนตอนเย็น
ความรู้ระดับเบื้องต้น 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥55,000 (ไม่รวมภาษี)
ความรู้ระดับปานกลาง 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥58,000 (ไม่รวมภาษี)
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ
จำนวนชั่วโมง, ค่าเรียนมีความแตกต่างในแต่ละปี. กรุณาสอบถาม

FLOWวิธีการสมัครเข้าเรียน

การสมัครเข้าโรงเรียนของเรา รับเฉพาะท่านที่มีวีซ่าเท่านั้น
ไม่จำกัดชนิดวีซ่า, วีซ่านักท่องเที่ยว, วีซ่าอาสาสมัครก็สามารถใช้ได้
ขั้นแรกสอบถาม, เลือกวันที่จะเข้ามารับคำปรึกษา เพื่อเช็คระดับภาษา, หลังจากนั้นจะเช็คแนะนำคลาสเรียนที่เหมาะสม, สำหรับท่านที่เคยมีเรียนและมีคลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของท่าน สามารถเข้ารับการทดลองเรียนได้. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร, หลังจากจ่ายค่าเรียน, จะเป็นการเข้าเรียนอย่างถูกต้อง

Step.1
Step.1

ติดต่อสอบถามและจองการเข้ารับคำปรึกษา

ตารางคลาสเรียนที่เปิดสอนจะถูกอัพเดตทุก 3 เดือน, ขั้นแรกโทรศัพท์แล้วกรอกแบบฟอร์มโดยผ่านอีเมลล์ หลังจากนั้นจองการเข้ารับคำปรึกษา

Step.2
Step.2

ตรวจสอบระดับภาษาและการให้คำปรึกษา

สอบถามความต้องการโดยตรง, แนะนำคลาสเรียนที่เหมาะสม
กรุณานำพาสปอร์ตหรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย

Step.3
Step.3

ทดลองเรียน

หากท่านเคยเรียนและมีคลานที่อยากเรียน, สามารถทดลองเรียนฟรีได้

Step.4
Step.4

สมัคร, จ่ายค่าเรียน, เข้าร่วมเรียน

กรุณาโอนหรือจ่ายด้วยเงินสด ก่อนถึงวันกำหนด

CONTACT สอบถามข้อมูล

ที่โรงเรียนนี้มีอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการให้คำปรึกษา, ตอบปัญหาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านนี้อยู่ในระหว่างการสอน ไม่สามารถมาให้คำปรึกษาได้. กรุณาจองเวลาล่วงหน้า

โปรดทราบ
พวกเรามีเป้าหมายสำหรับท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วเท่านั้น. ทางโรงเรียนจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการขอหรือต่ออายุวีซ่า

CALENDARหลักสูตรภาคฤดูร้อน|

คลาสการเรียน Intensive ในช่วงหยุดหน้าร้อน, คลาสตอนเย็น, คลาสภาษาสำหรับธุรกิจ จะเปิดคลาสเรียนตามสถาณการณ์ตามความต้องการ. รายละเอียดกรุณาสอบถาม

ページの先頭へ戻る