คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์|โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN ใกล้สถานีนาโกย่า

TWICE WEEKLY

คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

ลักษณะการเรียนคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

แม้ว่าไม่สามารถไปกลับทุกวันก็สามารถเรียนได้

FEATURE.01แม้ว่าไม่สามารถไปกลับทุกวันก็สามารถเรียนได้

สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก ไม่สามารถไปกลับโรงเรียนทุกวันได้, ที่โรงเรียนมีคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับระดับเริ่มต้น เรียน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อพื้นฐานทางภาษาที่มั่นคง, ระดับกลาง 2 ครั้งต่อสัปดาห์นั้นเหมาะสำหรับท่านที่ต้องทำงานและต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษา

แม้ว่าจะเรียนอย่างช้าๆ แต่ได้ความรู้อย่างแน่นอน

FEATURE.02แม้ว่าจะเรียนอย่างช้าๆ แต่ได้ความรู้อย่างแน่นอน

ระดับกลาง-สูงของคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับท่านที่จะเรียนในระยะยาว ค่อยๆเรียนแต่สามารถเข้าใจและใข้ได้อย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง. หนังสือที่ใช้เรียนจะเลือกตามที่ใช้จริงตามชีวิตประจำวันหรือตามสถานที่ทำงาน. ยิ่งไปกว่านั้นท่านจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

สำหรับความรู้ระดับข้อสอบ JLPT N3 ขึ้นไป

FEATURE.03สำหรับความรู้ระดับข้อสอบ JLPT N3 ขึ้นไป

ท่านที่ต้องการ N1, N2 เพื่อทำงานที่ญี่ปุ่น, ท่านที่คิดว่าอยากจะรับการสอบวัดระดับภาษา เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหรือเหตุผลอื่น. มาเริ่มการเรียนคลาสระดับปานกลาง-สูง 2 ครั้งต่อสัปดาห์. ถ้า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แม้ว่าท่านจะยุ่งกับงานท่านก็จะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้

PHOTOSบรรยากาศในการเรียนคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

บรรยากาศในการเรียนคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์
บรรยากาศในการเรียนคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์
บรรยากาศในการเรียนคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์
บรรยากาศในการเรียนคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์
บรรยากาศในการเรียนคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์เหมาะกับนักเรียนแบบนี้

สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก ไม่สามารถไปกลับโรงเรียนทุกวันได้, ท่านที่ต้องการเรียนโดยไม่เกินกำลังที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ตอนนี้, ท่านที่อยากลองเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยไม่ใช่ทุกวันแค่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์, เหมาะกับคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์ที่โรงเรียนสอนภาษา JLSN

เริ่มที่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่เหนื่อยเกินไป

แนะนำ1เริ่มที่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่เหนื่อยเกินไป

ท่านที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเรียนได้ในทุกวัน, ลองเริ่มจาก 2 ครั้งต่อสัปดาห์, ไม่ลองเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความรู้สึกอยากเรียน

สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก

แนะนำ2สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก

การไปกลับโรงเรียนในทุกวันเป็นเรื่องที่ลำบาก สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก. ถ้าเป็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์ไม่เหนื่อยเกินไป, เรียนในช่วงเวลาวันหยุดของงานหรือในช่วงที่เด็กไปโรงเรียน, ไม่มาเรียนด้วยกันหรอ

ท่านที่เคยเรียนมาแล้วแต่ยังอยากเรียนอีกครั้ง

แนะนำ3ท่านที่เคยเรียนมาแล้วแต่ยังอยากเรียนอีกครั้ง

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนทำให้โอกาสในการใช้ภาษาญี่ปุ่นลดลง, ท่านที่ค่อยๆลืมในสิ่งที่ได้เคยเรียนมา, ท่านจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ที่นี้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์

คลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

1 สัปดาห์มีคลาส 2 ระดับ, มี ระดับเบื้องต้น-ระดับปานกลาง
ไม่ว่าจะคลาสระดับไหนจะเรียนในวัน (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี) หรือ (วันอังคารและวันศุกร์) สัปดาห์ละ 2 วัน, วันละ 2 ชั่วโมง
เพราะมีระยะห่างระหว่างวันเรียนท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีเวลาให้ทบทวนเองที่บ้าน, ขอแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการที่ต้องการเรียนพร้อมกับทำความเข้าใจและแก้ไขให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

BEGINNERระดับเบื้องต้น

ระดับเบื้องต้น
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥55,000 (ไม่รวมภาษี)

เพื่อบอกสิ่งที่อยากจะบอกด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย

เริ่มจากสร้างความคุ้นเคยกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น, การออกเสียง และความเริ่มในการสื่อสารจริง
หลังจากนั้นเพื่อที่จะสามารถแนะนำตัว, บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน. เพื่อที่จะสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวหรืออารมณ์ด้วยคำพูดของตนเอง
หลังจากนั้นครึ่งหลังของของคลาส, จะเป็นการฝึกเพื่อที่จะคาดเดาในบทสนทนาระหว่างคนญี่ปุ่นด้วยกัน และเพื่อที่จะเข้าในความหมาย, เพื่อที่ท่านจะสามารถบอกถึงสิ่งที่ท่านต้องการได้เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่เป็นธรรมชาติ

  • เริ่มที่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่เหนื่อยเกินไป
  • สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก
  • ท่านที่เคยเรียนมาแล้วแต่ยังอยากเรียนอีกครั้ง

INTERMEDIATEระดับปานกลาง

ระดับปานกลาง
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥58,000 (ไม่รวมภาษี)

เรียนจากสถาณการณ์จริง, สื่อสารได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ครึ่งแรก, จะเป็นการทบทวนสความรู้เบื้องต้น รวมไปถึงแก้ไขเพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง. จะสามารถสื่อสารภาษาแบบสุภาพอย่างง่ายได้
ครึ่งหลังจะเป็นการเรียน คำศัพท์หรือการแสดงออกที่ซับซ้อนมากขึ้น, การใช้ภาษากับคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ, สามารถสื่อสารความรู้สึกออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ. อีกทั้งยังเพิ่มความรู้ด้านการอ่าน, การเก็บรวบรวมข้อมูล และยังสามารถตอบโต้สื่อสารสถานการณ์ในชีวิตประจำวันดียิ่งขึ้น

  • สำหรับท่านที่ทำงานหรือเลี้ยงเด็ก
  • เพื่อที่จะไม่ลืมในสิ่งที่ได้เรียนมา
  • เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นของ JLPT

หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
คลาสเรียนที่เปิดรับ ระดับต้น ระดับปานกลาง
ระยะเวลาที่เปิดรับ รอบเดือนที่ 1 (1-3 เดือน), รอบเดือนที่ 4 (4-6 เดือน), รอบเดือนที่ 7 (7-9 เดือน), รอบเดือนที่ 10 (10-12 เดือน)
ท่านที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ถ้ามีคลาสที่เหมาะกับระดับภาษาของท่านสามารถเข้าร่วมได้ทันที
สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลย, ท่านที่ไม่เคยประสบการณ์ มีคอร์สแบบไม่กำหนดระยะเวลาเรียนเปิดสอน
ระยะเวลาที่เรียน ระยะเวลา 3 เดือน (รวม 42 ชั่วโมง)
ชั่วโมงในการเรียน 2 ชั่วโมง X 21 บทเรียน
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน ความรู้ระดับเบื้องต้น 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥55,000 (ไม่รวมภาษี)
ความรู้ระดับปานกลาง 1 เทอม (ระยะเวลา 3 เดือน) ¥58,000 (ไม่รวมภาษี)

FLOWวิธีการสมัครเข้าเรียน

การสมัครเข้าโรงเรียนของเรา รับเฉพาะท่านที่มีวีซ่าเท่านั้น
ไม่จำกัดชนิดวีซ่า, วีซ่านักท่องเที่ยว, วีซ่าอาสาสมัครก็สามารถใช้ได้
ขั้นแรกสอบถาม, เลือกวันที่จะเข้ามารับคำปรึกษา เพื่อเช็คระดับภาษา, หลังจากนั้นจะเช็คแนะนำคลาสเรียนที่เหมาะสม, สำหรับท่านที่เคยมีเรียนและมีคลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของท่าน สามารถเข้ารับการทดลองเรียนได้. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร, หลังจากจ่ายค่าเรียน, จะเป็นการเข้าเรียนอย่างถูกต้อง

Step.1
Step.1

ติดต่อสอบถามและจองการเข้ารับคำปรึกษา

ตารางคลาสเรียนที่เปิดสอนจะถูกอัพเดตทุก 3 เดือน, ขั้นแรกโทรศัพท์แล้วกรอกแบบฟอร์มโดยผ่านอีเมลล์ หลังจากนั้นจองการเข้ารับคำปรึกษา

Step.2
Step.2

ตรวจสอบระดับภาษาและการให้คำปรึกษา

สอบถามความต้องการโดยตรง, แนะนำคลาสเรียนที่เหมาะสม
กรุณานำพาสปอร์ตหรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย

Step.3
Step.3

ทดลองเรียน

หากท่านเคยเรียนและมีคลานที่อยากเรียน, สามารถทดลองเรียนฟรีได้

Step.4
Step.4

สมัคร, จ่ายค่าเรียน, เข้าร่วมเรียน

กรุณาโอนหรือจ่ายด้วยเงินสด ก่อนถึงวันกำหนด

CONTACT สอบถามข้อมูล

ที่โรงเรียนนี้มีอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการให้คำปรึกษา, ตอบปัญหาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านนี้อยู่ในระหว่างการสอน ไม่สามารถมาให้คำปรึกษาได้. กรุณาจองเวลาล่วงหน้า

โปรดทราบ
พวกเรามีเป้าหมายสำหรับท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วเท่านั้น. ทางโรงเรียนจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการขอหรือต่ออายุวีซ่า

CALENDARคลาส 2 ครั้งต่อสัปดาห์

คลาสเรียนแบบคลาส Intensive แบบระยะสั้น จะมีการอัพเดตตารางเรียนทุก 3 เดือน. ทุกภาคการเรียนจะเริ่มตอน เดือน 1 (เดือน 1 - เดือน 3), เดือน 4 (เดือน 4 - เดือน 6), เดือน 7 (เดือน 7 - เดือน 9), เดือน 10 (เดือน 10 - เดือน 12). โดยปกติตารางเรียนจะกำหนดก่อน 1 เดือนล่วงหน้า, และเป็นช่วงเวลาเปิดรับสมัคร.
อย่างไรก็ตาม หากท่านเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว, คลาสที่เหมาะสมกับท่านอยู่ระหว่างภาคการเรียน ท่านก็สามารถเข้าร่วมทดลองเรียนได้ในทันที ไม่มีความจำเป็นต้องรอถึงภาคการเรียนถัดไป
ท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลย หากท่านมีจำนวนเยอะ ทางเราก็มีคลาสเรียนที่ไม่ได้กำหนดตามภาคการเรียน ไม่ว่าท่านจะมีระดับภาษาเท่าไหร่ก็ตาม ท่านสามารถเข้ามาสอบถามได้ทุกเวลา

ページの先頭へ戻る