การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม|โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JSLN ใกล้สถานีนาโกย่า

PRIVATE

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม

ลักษณะการเรียนของคลาสแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม

การให้คำปรึกษาได้อย่างครอบคลุม

FEATURE.01การให้คำปรึกษาได้อย่างครอบคลุม

ที่โรงเรียนของเราคลาสเรียนส่วนตัวหรือเรียนแบบกลุ่มนั้น, ขั้นแรกปรึกษาโดบตรงกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อเช็คระดับภาษา. ตรวจสอบความต้องการ, ลักษณะพิเศษของผู้เรียนแล้วจึงตัดสินอาจารย์ผู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน. เพราะแบบนั้นจึงทำให้อาจารย์และนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี, มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนอกเหนือจากบทเรียน และยังแนะนำสิ่งจำเป็นต่างๆได้อีกด้วย

ตารางเรียนแบบยืดหยุ่น

FEATURE.02ตารางเรียนแบบยืดหยุ่น

การเรียนแบบส่วนตัวนั้นสามารถเรียนได้ในเวลาที่อยากเรียน จำนวนชั่วโมงเรียนเท่าที่อยากเรียน, สามารถปรับเปลี่ยนตารางการเรียนให้เข้ากับกำหนดการของการทำงานหรือโรงเรียนได้
การไปทำงานต่างประเทศแบบกระทันหัน, กลับประเทศเป็นระยะเวลานาน และอีกหลากหลายสถานการณ์สามารถปรับเปลี่ยนตารางเรียนได้. ตารางเรียนตอนกลางวันหากท่านแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันก็สามารถยกเลิกได้ หรือตารางเรียนตอนกลางคืนหากในวันนั้นช่วงเช้าหากท่านแจ้งล่วงหน้าก็สามารถเปลี่ยนตารางเรียนได้. ชั่งโมงเรียนและค่าเรียนจะไม่สูญเปล่า

การแก้ไขวิธีการพูด, ฝึกฝนการออกเสียง, ฝึกฝนการอ่านเขียนอย่างเดียว

FEATURE.03การแก้ไขวิธีการพูด, ฝึกฝนการออกเสียง, ฝึกฝนการอ่านเขียนอย่างเดียว

สามารถเข้าใจบทสทนาได้แต่การพูดไม่เป็นธรรมชาติ, เพราะอ่านเขียนไม่ได้จึงไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ มีหลายท่านที่พบเจอสถานการณ์แบบนี้. การจะออกเสียงหรือพูดให้เป็นธรรมชาตินั้นมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและรู้เคล็ดลับ. ถ้าเป็นการเรียนแบบส่วนตัวท่านจะสามารถฝึกฝนแก้ไขการออกเสียง เรียนรู้ตัวอักษรที่จะไม่สามารถทำได้ในคลาสเรียนปกติ. ไม่ใช่ว่า (หลังจากนี้...) แต่มาเริ่มเรียนกันเลย

PHOTOSบรรยากาศการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม

บรรยากาศการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม
บรรยากาศการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม
บรรยากาศการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม
บรรยากาศการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม
บรรยากาศการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม
บรรยากาศการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่มเหมาะกับนักเรียนแบบนี้

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่มนั้นเป็นแผนการเรียนที่เรียนเฉพาะสิ่งที่อยากเรียนในเวลาที่อย่างเรียนเท่านั้น. เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความต้องการ, สไตล์ในการเรียนที่แตกต่างกัน.
ที่โรงเรียนของเรานั้นมีอาจารย์ที่สอนมาอย่างยาวนานที่จะคอยดูแลเรื่องการให้คำปรึกษารวมทั้งเช็คระดับภาษา, ความต้องการของนักเรียน, ภาษาดั้งเดิม, ลักษณะเฉพาะบุคคล, จากนั้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนเข้ากับนักเรียนได้จะมึการเลือกอาจารย์อีกครั้ง

ท่านที่ต้องการเรียนตามระดับความเร็วของตัวเอง

แนะนำ1ท่านที่ต้องการเรียนตามระดับความเร็วของตัวเอง

เรียนตามความเร็วเท่าที่เรียนได้, ไม่ใช่แค่การเรียนตามหนังสือเรียน, อยากรู้จากสิ่งที่ได้ยินมาเช่น การสนทนาในชีวิตประจำวัน, จากโทรทัศน์เป็นต้น อยากเรียนเฉพาะตัวอักษรคันจิอย่างเดียว และอื่นๆอีกมากมาย เราสามารถตอบโจทย์ความอยากเรียนของท่านได้

ท่านที่ไม่สามารถเรียนในวันเวลาเดียวกันได้ในทุกอาทิตย์

แนะนำ2ท่านที่ไม่สามารถเรียนในวันเวลาเดียวกันได้ในทุกอาทิตย์

เนื่องด้วยงานหรือเรื่องต่างๆในโรงเรียนทำให้การไปกลับในช่วงเวลาเดิมในทุกสัปดาห์เป็นเรื่องลำบาก, ท่านที่อยากจะตั้งใจเรียนเฉพาะช่วงเวลาที่สามารุถเรียนได้, การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่มนั้นจะทำขึ้นตามเวลาที่สะดวกของผู้เรียน

เพื่องานหรือเพื่อข้อสอบวัดระดับ JLPT

แนะนำ3เพื่องานหรือเพื่อข้อสอบวัดระดับ JLPT

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่มมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่อยากเรียนอย่างจริงจัง เช่นการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับ บริษัท ที่มีเปในเวลาจำกัด หรือผู้ที่ต้องการเสริมจุดอ่อนในการเตรียมสอบ JLPT

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม

การเรียนแบบส่วนตัว คือ อาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 ท่าน.
การเรียนแบบเป็นกลุ่ม คือ (กับครอบครัว, กับเพื่อน, กับเพื่อนร่วมงาน) การเรียนแบบ อาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักเรียน 2 คนขึ้นไป
กรณีเป็นกลุ่มกรุณาสมัครร่วมกัน (จำกัดเฉพาะท่านที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกัน)

PRIVATEการเรียนแบบส่วนตัว

การเรียนแบบส่วนตัว
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน 12 ชั่วโมง ¥54,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3.5 เดือน
24 ชั่วโมง ¥102,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 5 เดือน
36 ชั่วโมง ¥144,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 7 เดือน

เรียนสิ่งที่อยากเรียนตามความเร็วของตนเอง

เนื้อหาที่จะเรียนจะมีการสอบถามความต้องการตอนเข้ารับการปรึกษาและตัดสินเนื้อหาที่จะเรียน.
ท่านที่อยากจะเริ่มเรียนตั้งแต่ศูนย์, ท่านที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงความสามารถของภาษาที่มีอยู่ในตอนนี้, ท่านที่ต้องการเรียนภาษาสำหรับการดำเนินธุรกิจ, ท่านที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อข้อสอบวัดระดับ JLPT, ท่านที่ต้องบรรลุเป้าหมายด้านภาษาตามที่บริษัทกำหนด, ท่านที่ต้องการแก้ไขการออกเสียงหรือแก้ไขความเคยชินในการใช้ภาษาที่ไม่เป็นธรรมชาติ และอีกหลายๆท่านที่มีจุดประสงค์อื่นอีกมากมาย

  • ตารางเรียนแบบยืดหยุ่น
  • การเตรียมตัวเพื่อข้อสอบวัดระดับ JLPT
  • การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับ บริษัท

GROUPการเรียนแบบเป็นกลุ่ม

การเรียนแบบเป็นกลุ่ม
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน (กรณีอาจารย์ 1 ท่านต่อนักเรียน 2 ท่าน)
12 ชั่วโมง ¥42,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3.5 เดือน
24 ชั่วโมง ¥79,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 5 เดือน
36 ชั่วโมง ¥108,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 7 เดือน
(กรณีอาจารย์ 1 ท่านต่อนักเรียน 3 ท่าน)
12 ชั่วโมง ¥39,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3.5 เดือน
24 ชั่วโมง ¥75,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 5 เดือน
36 ชั่วโมง ¥103,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 7 เดือน
(กรณีอาจารย์ 1 ท่านต่อนักเรียน 4 ท่าน)
12 ชั่วโมง ¥36,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 3.5 เดือน
24 ชั่วโมง ¥72,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 5 เดือน
36 ชั่วโมง ¥100,000 (ไม่รวมภาษี) ภายในระยะเวลา 7 เดือน

เรียนกับคนที่อยากเรียนด้วยในเวลาที่อยากเรียน

เนื้อหาที่จะเรียนจะมีการสอบถามความต้องการตอนเข้ารับการปรึกษาและตัดสินเนื้อหาที่จะเรียน.
ท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรียนเลย, ท่านที่ต้องการบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด, หรือจุดประสงค์อื่นๆ ก็สามารถเรียนได้
การเรียนแบบเป็นกลุ่มเหมาะสำหรับท่านที่อยากเรียนร่วมกับครอบครัว, เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน. สามารถเรียนรู้ถึงบุคลิคของเพื่อนและเรียนด้วยความสนุกสนานไปพร้อมกันได้

  • อยากเรียนกับครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน อย่างสนุกสนาน
  • ต้องการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
  • การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับ บริษัท

หลักฐานการสมัคร

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม
คลาสเรียนที่เปิดรับ -
ระยะเวลาที่เปิดรับ เริ่มได้ทุกเวลา
ระยะเวลาที่เรียน -
ชั่วโมงในการเรียน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง หรือ 36 ชั่วโมง
ค่าสมัครเข้าเรียน ¥10,000 (ไม่รวมภาษี) (สำหรับสมัครครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเรียน เป็นไปตามจำนวนชั่วโมงเรียน

FLOWวิธีการสมัครเข้าเรียน

การสมัครเข้าโรงเรียนของเรา รับเฉพาะท่านที่มีวีซ่าเท่านั้น
ไม่จำกัดชนิดวีซ่า, วีซ่านักท่องเที่ยว, วีซ่าอาสาสมัครก็สามารถใช้ได้
ขั้นแรกสอบถาม, เลือกวันที่จะเข้ามารับคำปรึกษา เพื่อเช็คระดับภาษา, หลังจากนั้นจะเช็คแนะนำคลาสเรียนที่เหมาะสม, สำหรับท่านที่เคยมีเรียนและมีคลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของท่าน สามารถเข้ารับการทดลองเรียนได้. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร, หลังจากจ่ายค่าเรียน, จะเป็นการเข้าเรียนอย่างถูกต้อง

Step.1
Step.1

ติดต่อสอบถามและจองการเข้ารับคำปรึกษา

ตารางคลาสเรียนที่เปิดสอนจะถูกอัพเดตทุก 3 เดือน, ขั้นแรกโทรศัพท์แล้วกรอกแบบฟอร์มโดยผ่านอีเมลล์ หลังจากนั้นจองการเข้ารับคำปรึกษา

Step.2
Step.2

ตรวจสอบระดับภาษาและการให้คำปรึกษา

สอบถามความต้องการโดยตรง, แนะนำคลาสเรียนที่เหมาะสม
กรุณานำพาสปอร์ตหรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย

Step.3
Step.3

ทดลองเรียน

หากท่านเคยเรียนและมีคลานที่อยากเรียน, สามารถทดลองเรียนฟรีได้

Step.4
Step.4

สมัคร, จ่ายค่าเรียน, เข้าร่วมเรียน

กรุณาโอนหรือจ่ายด้วยเงินสด ก่อนถึงวันกำหนด

CONTACT สอบถามข้อมูล

ที่โรงเรียนนี้มีอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการให้คำปรึกษา, ตอบปัญหาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านนี้อยู่ในระหว่างการสอน ไม่สามารถมาให้คำปรึกษาได้. กรุณาจองเวลาล่วงหน้า

โปรดทราบ
พวกเรามีเป้าหมายสำหรับท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วเท่านั้น. ทางโรงเรียนจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการขอหรือต่ออายุวีซ่า

CALENDARการเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม

การเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม, จะสอบถามวันและเวลาที่อยากเรียน, หากอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดการตารางได้ก็สามารถเริ่มเรียนได้

ページの先頭へ戻る